Наш адрес: г. Киев, ул. Прорезная 8
e-mail: osvita4@yandex.ua
(063) 721-42-90
(095) 687-23-77
(067) 782-35-41

mova.com.ua - "Освіта без кордонів": Ні формалізму у викладанні іноземно? мови!

"Освіта без кордонів": Ні формалізму у викладанні іноземноï мови!

М: Вивчення іноземних мов сьогодні не втрачає своєï актуальності. Як Ви вважаєте, протягом якого часу людина може опанувати мову?

Г.К.: Як відомо, досконалість не має меж. Для досконалого вивчення мови часові межі практично не визначені. Бо мова – це і культура, і фольклор, і етнічні особливості. Грані ïï – безмежні. Проте завдання перед собою людина може ставити різні. До прикладу – невелика група слів для короткочасноï поïздки за кордон. В такому разі ми пропонуємо курс на 16-20 занять з практики розмовноï мови. Зараз на часі і дуже популярні короткотривалі семестри з підготовки персоналу готелів, ресторанів до обслуговування іноземних туристів на Євро 2012. Для них ми розробили спеціалізовані програми з необхідною лексикою для обслуговування клієнтів саме у ïх закладах. Це дуже підвищує конкурентоздатність таких закладів обслуговування в очах іноземних туристів. Зовсім інші завдання і шляхи передбачає підготовка до міжнародних екзаменів чи вивчення мови для роботи і спілкування. У цьому випадку ми пропонуємо посеместровий курс із підготовки за конкретною навчальною програмою. Отже, мета вивчення іноземноï мови і передбачає часову дистанцію.

М: Ви сказали, що кожна людина ставить перед собою різні завдання, коли хоче вивчити мову. Як ви визначаєте потреби своïх клієнтів?

Г.К.: Ось уже десять років поспіль в царині незалежноï освіти наш Центр надає якісні послуги з вивчення іноземних мов. За цей час нами було здобуто неоціненний досвід, адже головним гаслом з першого дня роботи "Освіти без кордонів" було і залишаєтся донині не лише навчати наших слухачів, а й навчатися у них правильному розумінню ïхніх потреб. Бо кожна людина, яка звернулася до нас, - це перш за все індивідуальність. Тому ми починаємо нашу роботу з кожним клієнтом із психо-лінгвістичного тестування, під час якого на усній співбесіді викладач з’ясовує мету, завдання вивчення іноземноï мови, час, який відводиться для цього, індивідуальні задатки щодо вивчення мов. Важливим аспектом є і те, чи має майбутній слухач схильність до навчання у групі, чи - навпаки -індивідуально. За результатами тестування ми надаємо відповідні рекомендаціï щодо вибору курсу і навчальноï програми.

М: А яка форма навчання ефективніша – групова чи індивідуальна?

Г.К.: Оскільки якість сприйняття мови залежить від кількості слухачів у групі, для тих, хто навчатиметься у групі, ми пропонуємо індивідуалізовані колективи від трьох до шести слухачів. Міні-груповий метод є найефективнішим і дозволяє нам із самого початку об’єднати наших слухачів не лише за однаковим стартовим рівнем знання мови, а й за характером і темпом сприйняття знань у студентів. Тривалість одного рівня у нашому центрі складає 50 занять по 100 хвилин (академічна година 50хв., а не 40хв. як звичайно). При цьому в групі від 3 до 6 осіб. Заняття проходять тричі на тиждень. Кількість індивідуального активного часу роботи на занятті максимально зростає. Фактично слухачі перебувають у процесі тренінгового напівінтенсиву. Якщо до цього додати, що кожен слухач забезпечується великою кількістю аудіо файлів для домашнього прослуховування, то протягом цілого семестру (4 місяці) слухач щоденно перебуває в роботі з іноземною мовою. У такий спосіб ми подолали найгострішу проблему при вивченні іноземноï мови: при тривалій перерві у кілька днів між заняттями слухачі забувають до 70% вивченого на попередньому занятті. Ми ж скорочуємо цю дистанцію до мінімуму.

М: Наскільки я розумію, ви пропонуєте різні навчальні програми своïм слухачам. Чим вони відрізняються?

Г.К.: У НЦ "Освіта без кордонів" розробили багато навчальних програм, аби забезпечити найвибагливіший вибір наших слухачів. Проте в основу кожноï програми для кожного рівня покладено нормативні вимоги до формування граматичних рівнів згідно з нормами "Загальноєвропейських Рекомендацій з мовноï освіти: вивчення, викладання, оцінювання".

Адже визначення досягнутого слухачами рівня має базуватись на стандартних вимогах до об’єму мовних знань, умінь і навичок, передбачених даним рівнем. Тому варіативною частиною у навчальних програмах можуть бути тематика, лексична спрямованість, відеоряд, аудіо файли, текстові завдання тощо, а наповнюваність граматики, методики та методологія навчання мають залишатися нормативними.

До прикладу: НЦ "Освіта без кордонів" має великий досвід роботи з корпоративними замовниками. Для таких замовлень наші методисти розробляють окрему індивідуалізовану програму та необхідну кількість годин для ïï реалізаціï. Найчастіше першим стандартним є питання: чим відрізняється бізнес-курс від загального. Відповідь проста: у бізнес-курсі, як і в загальному, навчання здійснюється за рівнями. Отже граматика, що лежить в основі рівнів, має бути витриманою. Проте тематика, лексика, форми інтерактивних завдань, аудіо-відео ряд, стилістика мовлення буде зовсім іншою. Основними перевагами наших програм є велика варіативність, тематична різноманітність та скрупульозність у побудові занять. Адже ви самі можете порівняти: у групах одного і того ж рівня розмовна тематика, тексти, відеофайли будуть залежати від цільовоï аудиторіï, яка навчається в даній групі. Варіативність змісту занять – це наш неоціненний пріоритет перед іншими мовними школами.

М: Які навчальні матеріали та посібники використовуються на ваших заняттях?

Г.К.: На етапі формування навчального комплекту для кожноï групи зокрема велику увагу ми приділяємо підбору навчального матеріалу. Серед освітнього ринку існує багато різноманітних серій хорошоï навчальноï літератури, проте кожен якісний підручник не може підійти будь-якій групі. До прикладу, групі, яка сформована із людей з повільним сприйняттям знань, підручник необхідний з більш грунтовно викладеним матеріалом, розлогими поясненнями граматики тощо. А групі, яка сформована зі слухачів з надзвичайною схильністю до вивчення іноземних мов, необхідно підібрати динамічний підручник, максимально насичений ускладненими завданнями та додатковими текстами. Від цього вже залежатиме і подальше комплектування занять додатковими розмовними, лексичними і граматичними матеріалами, відеофайлами тощо. Хочу зазначити, що підручник, робочий зошит, аудіофайли та увесь додатковий матеріал наші слухачі одержують безкоштовно.

Отже, правильно сформована група на старті та вдало підібрані навчальні матеріали – це вагомий відсоток у майбутньому успіху при вивченні іноземних мов кожним слухачем зокрема.

М: І все ж, мабуть, головну роль у вивченні мови грає викладач, чи не так?

Г.К.: Звичайно. Особливу увагу ми приділяємо і підбору викладача. Адже важливою є не лише висока фаховість його, а й контактність із окремо взятою аудиторією чи індивідуальним слухачем. Тому ми пропонуємо пробну безкоштовну пару для слухачів ще й з тією метою, аби вони познайомилися заздалегідь із майбутнім викладачем.

Викладачі НЦ"Освіта без кордонів" - це найбільша цінність компаніï. Кожен з них є висококваліфікованим фахівцем своєï справи. Разом - це команда справжніх професіоналів. Всі вони – дипломовані фахівці високого рівня, що мають великий досвід роботи у вищих навчальних закладах, а також власні методичні напрацювання. У своïй викладацькій роботі вони намагаються поєднати класичні принципи вивчення іноземноï мови із сучасними тенденціями та методиками. З метою постійного підвищення рівня ïх кваліфікаціï на базі центру постійно проводяться методичні круглі столи для викладачів.

М: Ви співпрацюєте з іноземними викладачами?

Г.К.: Ми запрошуємо носіïв мови на комунікативні заняття та розмовні клуби, щоб студенти мали можливість поринути у мовний простір. Проте щодо викладання основних навчальних курсів та програм носіями мови - я б радила тим, хто вибирає такий стиль навчання, бути максимально обережними. Адже часто такі викладачі-носіï мови не лише не мають вищоï філологічноï освіти, а й взагалі не є етнічними жителями англомовних краïн, або ж у кращому разі є носіями одного з англомовних діалектів.

До прикладу, порівняємо з украïнською мовою: усі мешканці Украïни, які говорять украïнською, є носіями украïнськоï мови. Але ж ми свідомі того, що вони не можуть стати викладачами украïнськоï мови, бо не мають відповідноï освіти. Проте з ними можна набувати досвід розмовноï практики, вивчати колорит діалектів та говірок місцевості тощо. Отже, якщо ви хочете вивчати іноземну мову з носієм мови, він має бути дипломованим фахівцем і хоча б на середньому рівні володіти російською чи украïнською мовою. В іншому ж разі такий досвід навчання корисний лише в рамках комунікативних занять та розмовних клубів.

М: Проте ваш центр має дуже популярне відділення китайськоï мови, де викладання ведеться лише носіями мови...

Г.К.: Так, в нашому центрі є відділення китайськоï мови, де з першого дня відкриття працюють лише носіï мови. Хочу наголосити, що ці викладачі - носіï мови - закінчили Киïвський національний університет ім. Тараса Шевченка і здобули ступінь бакалавра або магістра філологіï (викладач-філолог та перекладач), а також на високому рівні володіють украïнською та російською мовою. Специфіка звуковоï будови китайськоï мови настільки складна для європейців, що викладання філологами-носіями мови значно пришвидшує темп вивчення китайськоï мови та забезпечує бездоганну якість вимови наших слухачів. Навчальні програми складаються у відповідності до вимог Управлінського комітету КНР на знання мандаринськоï мови, орієнтовані на іноземних громадян.

Популярність китайськоï мови в Украïні зростає з кожним роком, це зумовлено нинішньою світовою економікою. Тому наші програми розроблено так, аби слухачі не лише володіли практичними мовними навиками, а й могли при потребі скласти кваліфікаційні екзамени для навчання та роботи в КНР. Найголовніше завдання, яке ми ставимо перед собою, – допомогти слухачам курсів китайськоï мови стати ще більш успішними у навчанні та бізнесі! Кожного нового семестру до нас приходять слухачі за рекомендаціями тих, хто вже навчався з нами та досяг реальних успіхів – а це і є найкращим визнанням нашого фахового рівня.

М: Чи є якісь специфічні особливості при підготовці до міжнародних екзаменів?

Г.К.: Так, звичайно. Адже кожен слухач має не лише володіти іноземною мовою на належному рівні, а й уміти виконувати різні форми завдань, які передбачає той чи інший екзамен. До того ж при складанні міжнародних екзаменів існують часові обмеження, протягом яких слід виконати запропоновані мовні вправи. Отже завдання викладача полягає в тому, аби поєднати кількість і якість набутих студентом мовних знань з високим темпом ïх застосування.

Оскільки наш центр займається також підготовкою слухачів до екзаменів усіх рівнів (за вимогою краïн-носіïв мов), на початку кожного навчального року ми проводимо навчальні круглі столи для наших викладачів. Для цього ми запрошуємо представників екзаменаційних комісій від культурних представництв Європейських краïн, де й обговорюються останні зміни та тенденціï побудови екзаменаційних завдань на наступний рік. З початку вересня уже пройшли навчальні тренінги для викладачів англійськоï мови з підготовки до екзаменів TOEFL, FCE, IELST, для викладачів німецькоï мови з підготовки до екзаменів DELF/DALF, та викладачів іспанськоï мови з підготовки до екзаменуDELE. Найближчим часом ми плануємо провести такі круглі столи для викладачів французькоï та італійськоï мови. Постійне правило нашого мовного центру - безперервно вивчати досвід і нововведення освітньоï системи тієï краïни, мову якоï ми навчаємо.

М: Як Ви вважаєте, в чому головний секрет успіху вашого центру?

Г.К.: Наш головний принцип роботи – ні в чому не бути формалістами! Мету нашоï роботи так чи інакше визначає лише кожен слухач наших курсів. Аби він навчався з ентузіазмом і досягав результатів, слід дослуховуватись до його найменших потреб. Тому ми щоденно намагаємося удосконалювати сферу наших послуг. Серед безкоштовних додаткових послуг ми пропонуємо нашим слухачам користуватися великою бібліотекою, аудіо- та відеотекою, газетами та журналами. Наш доброзичливий колектив намагається створити у центрі таку атмосферу, аби кожен відвідувач з першоï хвилини перебування відчув абсолютну довіру до нас і подолав бар’єр у сприйнятті нового і невідомого. Адже шлях довжиною в тисячу миль починається з першого кроку. Тож, панове, запрошуємо Вас разом з нами розпочати подорож до опанування іноземними мовами з філіжанки запашноï кави у нашому центрі!

Новости
На время карантина - уроки онлайн, скидка -50%!

мы переходим на дистанционное обучение и режим работы.

Мы свяжемся с Вами как можно скорее

Отправить

Отменить

Отправить

Отменить

Яндекс.Метрика